Státní rozpočet

Státní rozpočet jako ekonomický nástroj

Státní rozpočet je nejvýznamnější veřejný rozpočet. Jako takový představuje nejdůležitější součást rozpočtové soustavy, neboť vytváří rozhodující část finančních prostředků této soustavy. Z tohoto hlediska plní dominantní úlohu při rozdělování části hrubého národního produktu. Určováním toho, co a jak bude státním rozpočtem zabezpečováno, jak budou rozdělovány příjmy, ovlivňuje státní rozpočet celou ekonomiku a slouží jako nástroj její stabilizace a rozvoje. Celý článek

Daně a právní stát

Vývoj pojmu právní stát

Pojem právní stát je znám z různým zemí a různých podob už z minulosti (Rechtsstaat, rule of law, prééminence du droit nebo suprématie de la loi), ale jeho obsah není zcela jednoznačně vymezen a dále se vyvíjí. Obsah pojmu právní stát je výsledkem dějinného vývoje, vzájemného působení člověka, společnosti, státu a práva.

Právní stát je stát, který je vázán svým právem, včetně mezinárodních závazků, které přijal. Idea právního státu, který je vázán svým právem, a kde tedy vládne právo jako závazný regulativ pro výkon státní moci, proběhla v průběhu historicky dlouhého období své Celý článek

Sámer Issa , hvězda podnikání

Podnikatelská hvězda

Bezmála padesát tisíc prodaných desek, vyprodané koncerty, spolupráce s proslulými mezinárodními producenty, ale i výnosný kontrakt v reklamním průmyslu. Zatímco druhá série soutěže Česko hledá SuperStar se na televizních obrazovkách zvolna rozjíždí, zřejmě nejvýraznější tvář loňského ročníku, Sámer Issa, vehementně mění tvář českého zábavního byznysu.

Issa se totiž stal nejen skutečnou novou hvězdou, jejíž hudební debut se prodává po desetitisících, ale především ideálním představitelem reklamních kampaní zaměřených na lukrativní cílovou skupinu mladých spotřebitelů.

Celý článek

Jaké šance našim firmám kynou

Šance podnikatelú

Ptá-li se podnikatel, proč by měl vstup ČR do EU podporovat, chce-li skutečně najít výhody, kterých bude moci využít, měl by uvážit následující okolnosti:

Jednotný evropský trh je šancí pro firmy schopné využít toho, že půl miliardy koupěschopných spotřebitelů nakupuje na trhu, který má jen minimální vnitřní hranice a harmonizované podmínky prodeje výrobku či služby na celém svém území. Dnem našeho členství v EU (případně překonáním přechodných obtíží a dočasných omezení) padnou dosavadní administrativní překážky obchodu a podnikání v ostatních členských zemích EU. Zkrátka, trh EU dá českým firmám možnost oslovit více zákazníků a optimalizovat vlastní podnikání, protože obchod, výroba, investice, úvěry, stále více i pracovní síla budou moci získat doslova pan-evropskou strukturu. Tato příležitost kyne samozřejmě nejkonkurenceschopnějším firmám, pro něž je další internacionalizace obchodu a podnikání výzvou k expanzi.

Celý článek

Právní změny V EÚ

Právním změnám je v diskusích o vstupu ČR do EU věnována největší pozornost. Známá je prorocká věta bývalého předsedy Evropské komise J. Delorse, že po svém dobudování bude jednotný trh EU z 80 % regulován společným právem EU. Často se hovoří až o 200 000 stránkách harmonizované legislativy EU, kterou je třeba před rokem 2004 převzít do práva ČR, abychom se mohli stát „členy klubu“. Objevují se různé odhady výše investic, které bude muset veřejný i soukromý sektor v nejbližších letech vynaložit, aby ČR závazku plné kompatibility s právem EU dostála.

Jaké budou dopady právních změn

Celý článek

Členství v EU jako výzva a šance

Historie nezná příklad kdysi chudého, často i málo demokratického státu, který na členství v EU ekonomicky prodělal. Je ovšem pravda, že Řekové či Portugalci vstupovali „do integrace“ v  Evropě rozdělené železnou oponou, kde fungovala solidarita ohrožených demokracií ve prospěch slabších členů. Sama integrace byla o generaci mladší a převzít její legislativu nebylo titánsky náročné. I globalizace byla ještě v plenkách: obchodní řetězce teprve pokukovaly pro trzích v zahraničí a v každém oboru ještě existovali tradiční národní výrobci. Dnes již nebude tak snadné vrůst do EU z pozice chudého začátečníka. Je třeba se dobře připravit, abychom se z „evropanství“ mohli skutečně těšit. Celý článek