Česká zkušenost

Daň

Daně jsou často diskutovány i v rámci Společné dopravní politiky – českému státu je doporučováno nezvýhodňovat české dopravce. Zvýhodnění kamionové dopravy na našem území sice snad ekonomicky napomáhá českým autodopravcům, avšak panuje také obava, aby se trvale špatně nastavenou silniční daní nestalo z České republiky kamiónové srdce Evropy s obrovskými externalitami ve vztahu k životnímu prostředí, životům a zdraví ostatních cestujících a stavu komunikací v zemi.

Pro zkvalitnění české právní úpravy i praxe v daňových záležitostech je sjednocování legislativy i otevírání ekonomiky spíše dobrým krokem. Evropský princip subsidiarity by měl vytváření daňových pravidel a jejich realizaci od sebe odtrhnout natolik jednoznačně, že by nemělo docházet k velkému politickému ovlivňování lobbisty na národní úrovni, vybrané daně by naopak měly být lokalizovány do oblastí, kde se zdaněné příjmy tvoří.

Příliv zahraničních podnikatelů by mohl přetrhat české klientelistické vazby a donutit k transparentnějšímu zadávání veřejných zakázek. Evropské předpisy by se naopak měly zjednodušit, protože v opačném případě jejich nesrozumitelnost a přehršel vede k nihilistickému přístupu k pravidlům, která jsou nesrozumitelná, je jich obrovské množství a není v silách jednoho subjektu je vůbec absorbovat, natož dodržet. Bez srozumitelnosti, transparentnosti a jasnosti právních pravidle není možno ani na evropské úrovni nastolit vládu práva.