Daně a právo na příznivé životní prostředí

Právo na příznivé životní prostředí

Právo na životní prostředí vzešlo z vědomí, že lidská činnost ohrožuje přírodní prostředí (Stockholmská deklarace z Konference OSN o životním prostředí z 16.6.1972). Jeho základním analytickým prvkem je právo na zachování zdravého životního prostředí – to tedy zahrnuje zejména v prvé řadě procesní práva, právo být informován o rozhodnutích navrhovaných veřejnými orgány, která jsou schopna životnímu prostředí způsobit újmu, a právo na přiměřené opravné právní prostředky (Deklarace z Ria schválená 13.6.1992 Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji). Sama Evropská úmluva právo na životní prostředí negarantuje, ale mechanismus Celý článek