Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1999

Státní rozpočet na rok 1999 byl sestavován a schvalován v období pokračující stagnace ekonomického výkonu v České republice spojené s narůstajícími problémy v sociální oblasti. Návrh zákona o státním rozpočtu byl předkládán poprvé v historii ČR jako deficitní v objemu příjmů 581,3 mld Kč a objemu výdajů 612,4 mld Kč. Schodek tedy činil 31 mld. Kč. Poprvé muselo ministerstvo předběžně řešit financování naplánovaného schodku, což skutečně učinilo a zavázalo se vydat na úhradu schodku státní dluhopisy v rozsahu 31 mld. Kč., které jsou splatné uplynutím 15-ti let ode dne nabytí účinnosti zákona. Vláda totiž sledovala předložením schodku svoji hlavní prioritu, kterou byl zvrat dosavadní hospodářské recese a nastartování hospodářského růstu. K tomu měla přispět řada prorůstových impulsů, zapracovaných do návrhu rozpočtu. Tyto impulsy měly spočívat v růstu investičních výdajů státu, ale i realizace dalších programů zaměřených na podporu rozvoje infrakstruktury (především v oblasti dopravy a bydlení), na podporu exportu a další.

Příjmy státního rozpočtu

Příjmy státního rozpočtu byly tvořeny zejména z daní a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Hlavními výdaji kromě sociálních dávek byly výdaje do oblasti školství, zdravotnictví, obrany a bezpečnosti státu. Rozpočet zahrnoval také dotační vztahy k obcím a okresním úřadům, státním fondům, podnikovým subjektům, výdaje spojené s vládními úvěry a další.

Záměr vlády přispět pomocí rozpočtové politiky ke zvratu negativního vývoje se jí dle mého názoru vydařil, neboť se jí díky stanovení výdajových priorit podařilo realizovat především takové programy a projekty, které přinesly podněty pro oživení hospodářského růstu. K pozitivnímu vývoji přispělo i zvýšení kapitálových výdajů. Po redukci těchto výdajů v roce 1997 (v souvislosti s vládními rozpočtovými balíčky) se dynamika těchto výdajů neobnovila ani v roce 1998 a k obratu došlo až v roce 1999.

Skutečné hospodaření státního rozpočtu vykázalo schodek 29,6 mld. Kč., když příjmy činily 567,3 mld. Kč a výdaje 569 mld. Kč. Deficit byl v plné výši uhrazen emisí státních dluhopisů