Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1995

Ekonomika ČR zaznamenala v roce 1995 rychlý hospodářský růst, který byl větší než se počátkem roku ve většině domácích i zahraničních prognóz počítalo. V ostatních ukazatelích vývoj ekonomiky v zásadě nevybočil z tendencí makroekonomického rámce předpokládaného vládou pro tento rok. Státní rozpočet na rok 1995 byl schválen parlamentem České republiky dne 14. 12. 1994 zákonem, z jehož obsahu vyplýval objem příjmů i výdajů státního rozpočtu ve výši 411,7 mld. Kč.

Rozpočtová politika v roce 1995 byla zaměřena především na stabilitu ekonomického prostředí, jejímž vyjádřením byl požadavek vyrovnanosti rozpočtového hospodaření. Dále měla přispět ke stimulaci hospodářského růstu, a to cestou postupného snižování daní na jedné straně a posilování výdajů na investice do infrastruktury na straně druhé. Nedílnou součástí této politiky byl i záměr zachování dlouhodobější stability financování místních rozpočtů a vytvoření stabilní relace v meziroční dynamice místních rozpočtů a státního rozpočtu.

Příjmy státního rozpočtu

Příjmy státního rozpočtu byly rozpočtovány v objemu 411,7 mld. Kč. A vlastní výdaje ve výši 411,7 mld. Kč., což znamenalo, že byl státní rozpočet, stejně jako v letech předchozích, na rok 1995 sestavován jako vyrovnaný. Na konci roku se však ukázalo, že příjmy dosáhly výše 440 mld. Kč. a výdaje výše 432,8 mld. Kč., čímž vznikl přebytek státního rozpočtu ve výši 7,2 mld. Kč. Nejvíce se na tomto výsledku podepsaly doznívající efekty daňové soustavy a pokračující hospodářský růst.

Byznys je v jisté oblasti velkým rizikem. Pokud se však nepodaří dané riziko odstranit včas, u takových podnikatelských subjektů nastává situace, zabývat se likvidované sro. I v takovém procesu však nastává bod, kde je třeba dodržet několik důležitých zásad s nimiž Vám umí poradit jen odborníci, kteří se danou problematikou zabývají.