Služby zaměřené na kupující nemovitostí

Realitní trh

Současné situace na realitním trhu využili někteří realitní zprostředkovatelé, kteří přišli s odlišnou koncepcí poskytování realitních služeb. Tyto subjekty založily své podnikání především na poskytování služeb kupujícím nemovitostí, kteří nemovitost kupují od prodávajícího zastoupeného jiným realitním zprostředkovatelem. Tyto subjekty se snaží o vytvoření určité protiváhy vůči realitnímu zprostředkovateli prodávajícího. Je totiž více než obvyklé, že jeden realitní zprostředkovatel zastupuje vlastně obě strany, jak prodávajícího, tak posléze kupujícího.

V případě, kdy realitní zprostředkovatel zastupuje obě smluvní strany transakce zároveň, je zřejmé, že nemůže dostatečně hájit zájmy všech zúčastněných (ty jdou velmi často proti sobě – např. ve vztahu k prodejní ceně). V praxi je tak vždycky jedna strana znevýhodněna, většinou ta, pro kterou realitní zprostředkovatel primárně nepracuje, kdo mu nezadává zakázku, nicméně provizi za poskytnuté služby zpravidla inkasuje právě od této „znevýhodněné“ strany, případně od obou smluvních stran zároveň.

Realitní zprostředkovatelé v pozici zástupců kupujících tedy vstupují do obchodu jako zprostředkovatelé služeb kupujícímu nemovitosti, vyjednávají za něj se stranou prodávající o všech podmínkách obchodu, snaží se ho ochránit před nekalými praktikami a veřejně deklarují, že tímto jednáním chtějí napravit chování a praktiky některých realitních zprostředkovatelů. To dokazuje i v roce 2014 nově vzniklá Asociace zástupců kupujících nemovitostí.