Podnikatelský záměr a podnikatelský plán

Význam podnikatelského záměru a podnikatelského plánu

Pro zajištění rozvoje je nutné určit cíle a strategii, která směruje k jeho dosažení.K tomu slouží vypracovaný podnikatelský plán.Ten má zpravidla dvojí využití.

  • vnitřní dokument,který slouží jako základ vlastního řízení firmy, je v něm obsažen záměr, kterým by měl podnik směřovat,
  • externí dokument pro uplatnění podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat svůj program zcela nebo z části pomocí cizího kapitálu..

Podnikatelský plán zpracovaný v souvislosti s realizací určitého projektu označujeme jako podnikatelský záměr.Podnikatelský záměr je dokument,který pokrývá všechny aspekty podnikání. Podnikatelský plán je dlouhodobá strategie,ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být podnikání v souladu. Tento dokument přesně definuje v jaké fázi se podnik či podnikatelská myšlenka nachází a kolik peněz bude pro zahájení podnikání či jeho rozvoj potřeba.Přehledně zobrazuje záměry podnikání v jeho začátcích,ale také slouží jako podklad pro získání kapitálu při žádosti o úvěr nebo při prodeji podniku.

Jeho adresátem může být zakladatel firmy neboli její vlastník,ale také investor, vypisovatel grantu či dotace Mohou jej vyžadovat také potenciální dodavatelé,ale též zákazníci. Mohou se o něj zajímat i zaměstnanci i konzultanti.Vzhledem k tomu,že je bude zajímat z různých důvodů,musí být zpracován natolik komplexně,aby obsáhl důvody zainteresovanosti každého z nich .

Hloubka a propracovanost podnikatelského záměru závisí na velikosti a záběru navrhovaného nového podniku.Rozdíly mezi rozsahem budou záviset na tom, zda nový podnik se bude zabývat poskytováním služeb nebo výrobou,nebo zda půjde o zboží osobní či průmyslové spotřeby.

Podnikatelský plán :

  • napomáhá při stanovení životaschopnosti podniku na cílovém trhu
  • poskytuje podnikateli vodítko pro plánovací činnost
  • slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů

Zásady při vypracování podnikatelského záměru :

Podnikatelský záměr má tedy mnoho účelů.Neměl by chybět při zahájení podnikání. Důležitou podmínkou je při získávání finančních zdrojů,investorů a obchodních partnerů.Říká se o něm,že je manažerským programem pro otevření podniku a jeho ziskový provoz.