Jaké šance našim firmám kynou

Šance podnikatelú

Ptá-li se podnikatel, proč by měl vstup ČR do EU podporovat, chce-li skutečně najít výhody, kterých bude moci využít, měl by uvážit následující okolnosti:

Jednotný evropský trh je šancí pro firmy schopné využít toho, že půl miliardy koupěschopných spotřebitelů nakupuje na trhu, který má jen minimální vnitřní hranice a harmonizované podmínky prodeje výrobku či služby na celém svém území. Dnem našeho členství v EU (případně překonáním přechodných obtíží a dočasných omezení) padnou dosavadní administrativní překážky obchodu a podnikání v ostatních členských zemích EU. Zkrátka, trh EU dá českým firmám možnost oslovit více zákazníků a optimalizovat vlastní podnikání, protože obchod, výroba, investice, úvěry, stále více i pracovní síla budou moci získat doslova pan-evropskou strukturu. Tato příležitost kyne samozřejmě nejkonkurenceschopnějším firmám, pro něž je další internacionalizace obchodu a podnikání výzvou k expanzi.

Celý článek

Právní změny V EÚ

Právním změnám je v diskusích o vstupu ČR do EU věnována největší pozornost. Známá je prorocká věta bývalého předsedy Evropské komise J. Delorse, že po svém dobudování bude jednotný trh EU z 80 % regulován společným právem EU. Často se hovoří až o 200 000 stránkách harmonizované legislativy EU, kterou je třeba před rokem 2004 převzít do práva ČR, abychom se mohli stát „členy klubu“. Objevují se různé odhady výše investic, které bude muset veřejný i soukromý sektor v nejbližších letech vynaložit, aby ČR závazku plné kompatibility s právem EU dostála.

Jaké budou dopady právních změn

Celý článek

Členství v EU jako výzva a šance

Historie nezná příklad kdysi chudého, často i málo demokratického státu, který na členství v EU ekonomicky prodělal. Je ovšem pravda, že Řekové či Portugalci vstupovali „do integrace“ v  Evropě rozdělené železnou oponou, kde fungovala solidarita ohrožených demokracií ve prospěch slabších členů. Sama integrace byla o generaci mladší a převzít její legislativu nebylo titánsky náročné. I globalizace byla ještě v plenkách: obchodní řetězce teprve pokukovaly pro trzích v zahraničí a v každém oboru ještě existovali tradiční národní výrobci. Dnes již nebude tak snadné vrůst do EU z pozice chudého začátečníka. Je třeba se dobře připravit, abychom se z „evropanství“ mohli skutečně těšit. Celý článek