Strategie na úrovni podniku a strategie na funkční úrovni

Strategie na úrovni podniku

Ve velkých organizacích se strategie na úrovni podniku překrývá se strategií na úrovni korporace. Pokud má organizace více podniků, které působí v různých podnikatelských oblastech, každá tato jednotka by měla mít vlastní strategii. Strategie na úrovni jednotlivých podniku je zaměřena na uspokojení potřeb zákazníků. Každá podnikatelská jednotka by měla být charakteristická svojí samostatností, tzn., že obsahuje samostatné útvary jako např. finanční, právní, marketingový, personální atd.

Strategie na funkční úrovni

Strategie na funkční úrovni určuje, jakým způsobem bude daná funkční úroveň podporovat strategii na úrovni podniku. Jedná se tedy o strategie v rámci výše uvedených funkčních oddělení – personalistika, výroba, finance atd. Je žádoucí, aby strategie na nižších úrovních, tedy i na funkční úrovni, byly v souladu se strategiemi na vyšších úrovních.

Cílem je krátce čtenáře seznámit s podstatou strategického řízení organizace. Strategické řízení napomáhá organizaci uvědomit si svou pozici na trhu, formulovat budoucí cíle celé organizace. K těmto cílům by měly přispívat i jednotlivé oblasti řízení, včetně řízení lidských zdrojů. Z celkové strategie by měla vycházet strategie personální, která se dále podílí na formulaci a nastavení jednotlivých procesů řízení lidí, jako je např. hodnocení či odměňování pracovníků. Strategické řízení organizace se odehrává na různých úrovních a existují také strategie s různými směry. Tyto odlišné strategie firem vyžadují také odlišná opatření v oblasti řízení lidí. Strategie zaměřené na růst a expanzi firmy vyžadují jiné přístupy k řízení lidi než strategie stability, které se snaží spíše zachovat současný stav.

Jak bylo řečeno již v úvodu, strategie organizace úzce souvisí s firemní kulturou, vzájemně se ovlivňují a působí na sebe. Další kapitola se tedy bude věnovat charakteristice firemní kultury, její typologii a možnostem změny. Na základě informací z těchto prvních dvou kapitol pak bude mít čtenář dostatek informací k pochopení vztahů a souvislostí strategie a firemní kultury.