Daň silniční a z nemovitosti

Jedná se o poměrně nový typ daně., cílem jejího uplatňování je vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě prostř. Fondu dopravy při MDaS ČR. Poplatníkem této daně je zpravidla držitel silničního motorového vozidla., předmětem je právě toto vozidlo, že je užíváno nebo určeno k podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti ve smyslu zákona o daních z příjmů.

Předmětný zákon

Předmětný zákon o dani silniční dále především popisuje a specifikuje osvobození., popř.další úlevy této daně., ale na druhé straně stanoví závazné matematické i objemové ukazatele pro výpočet této daně v daňovém přiznání včetně lhůt jeho podání i placení záloh.

Zákon je tímto závazný pro všechny podnikající či výdělečné subjekty s dispozicí zákonem obsahově specifikovaného silničního motorového vozidla.

Daň z nemovitostí

Patří mezi tzv.majetkové daně – t.j. jejím ekvivalentem je vždy hmotná majetková podstata  konkrétně tedy nemovitosti /budovy,stavby a pozemky/  Rozdělení na daň z pozemků a daň ze staveb vyplývá se skutečností, že vlastník pozemku nemusí být zároveň vlastníkem stavby na daném pozemku a naopak. Pro oby typy nemovitostí platí odlišný způsob zdanění.

Výnos této daně v rámci platných rozpočtových pravidel ČR náleží ve 100% obci, v níž sedaná nemovitost fyzicky nachází. Je určena jak pro podnikatele, tak i pro širokou poplatnickou veřejnost.

Příslušný zákon se kromě výše uvedeného rozdělení dále zabývá u každého druhu zvlášť definicí poplatníka daně, základem a sazbou daně a rovněž tak i popisuje případy osvobození od této daně. Nutno zdůraznit, že princip výpočtu daňové povinnosti je rozdílný /u pozemků podle katastr.území, u budov určené sazby/m2 dle charakteru stavby/ a jediným rozhodujícím dokladem o aktuálním vlastnictví vždy k 1.1.daného zdaň.období /roku/ je údaj z katastru nemovitostí, vedený přísl.katastrálním úřadem.

Závěrečná část této normy pojednává o daňovém přiznání, vyměření a placení této daně./viz ust. § 13 – 15 zákona o dani z nemovitostí.