Neúčinná ochrana práv spotřebitelů a nedostatečný dohled a kontrola nad realitními zprostředkovateli

Nakládání s finančními prostředky klientů realitních zprostředkovatelů

V rámci současné praxe realitní zprostředkovatelé vybírají od klientů rezervační poplatky či zálohy na kupní ceny, příp. i samotné doplatky kupní ceny. Klienti mají možnost složit finanční prostředky buď do notářské, advokátní nebo bankovní úschovy – tyto instituty se pro mnoho klientů (především díky mediálním kauzám) staly standardem, avšak poplatky spojené s touto službu hradí často přímo klienti a nejsou obsaženy v ceně služeb realitního zprostředkovatele. Kromě toho realitní zprostředkovatelé nabízejí „bezúplatnou“ úschovu přímo na svých vlastních bankovních účtech. Řada klientů ve snaze ušetřit několik tisíc korun za úplatnou úschovu pak volí právě tuto variantu. Vybrané prostředky od klientů jsou tak často ukládány na běžných provozních účtech realitního zprostředkovatele, kde se slévají s jeho běžnými provozními financemi.

Realitní zprostředkovatelke svému bankovnímu účtu plná dispoziční práva a může tedy s těmito prostředky klientů dále nekontrolovatelně nakládat. Častým případem je potom použití prostředků klientů na financování provozních nákladů realitního zprostředkovatele. Následně vznikají komplikace v okamžiku, kdy se objeví finanční problémy a z nově vybraných záloh či kupních cen se již realitnímu zprostředkovateli nedaří vyplácet závazky vůči klientům, jejichž transakce jsou již dokončeny. Realitní zprostředkovatel se může ocitnout v insolvenčním či exekučním řízení, ve kterém jsou věřitelé uspokojeni buď jen částečně, nebo vůbec. Obdobou této varianty je také cílené „vytunelovaní“.

V České republice na rozdíl od řady evropských států nejsou nastavena pravidla pro správu finančních prostředků vybraných od klientů a zároveň neexistují finanční záruky, které by v případě problémů realitní kanceláře dokázaly klientům poskytnout alespoň částečnou ochranu.